Page content

Anti Spam Beleid

VolZicht verstuurt gratis tip en oefeningen via e-mail nadat een inschrijver zich hiervoor heeft aangemeld. Daarnaast biedt VolZicht eigen producten aan via e-mail en via de site www.VolZicht.nl
.

VolZicht heeft de regelgeving rondom elektronische mailings en de Nederlandse Privacywetgeving hoog in het vaandel. Zo proberen wij ten alle tijden Spam te voorkomen.

Wat is spam?

Onder spam wordt verstaan: Een grote hoeveelheid email verstuurd aan geadresseerden die hier niet expliciet om hebben gevraagd. Alle e-mails in deze hoeveelheid komen qua inhoud in grote lijnen met elkaar overeen en bevatten vaak reclame voor producten, politieke denkwijze en/of propaganda. Ook het veelvuldig de zelfde email versturen naar een geadresseerde die hier niet expliciet om gevraagd heeft valt onder spammen. (Dit geld voor zowel consumenten als bedrijven)

VolZicht zal de gegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken of doorverkopen. Elke inschrijver kan zich altijd gratis en eenvoudig afmelden door op de uitschrijflink te klikken in de ontvangen e-mail.

 

Comment Section

1 reactie op “Anti Spam Beleid


Door Luc op 5 januari 2018

Double opt-in. Zou verplicht moeten worden voor alle automatisch verzonden e-mails.
Dus ik kan mij alleen maar positief achter dit anti Spam Beleid scharen.
Bedankt Karin ,
om uw nieuwsbrief op deze correcte wijze te verspreiden.

Plaats een reactie


*