De Heilige Olie

Door Santos Bonucci

Vertaling van de video

Let op, dit is een directe vertaling en geen geredigeerde tekst. Maar het zal je helpen om de materie beter nog te snappen.

Het heilige geheim van de gezalfde binnen in je, door Santos Bonucci


In het brein, in de schedel, bevinden zich de grote hersenen. En in de grote hersenen bevindt zich in het bijzonder de claustrum. Dat zit midden in het hoofd. Vanuit het claustrum is er een afscheiding, hersen vloeistof. En deze vloeistof is een olie. En in oude tijden werd deze vloeistof christos genoemd in het Grieks.( gezalfde). Het wordt de Christus genoemd.

Deze prachtige vloeistof die uit de grote hersenen komt en via de ruggengraat naar beneden vloeit. Het vloeit via de ruggengraat naar beneden en komt uit bij het sacrale netwerk (van zenuwen) vlakbij het heiligbeen dat bestaat uit 5 aan elkaar gegroeide wervels, helemaal onderaan de wervelkolom.

Het uiteinde van de wervelkolom wordt het staartbotje genoemd, de coccyx. Net daarboven bevindt zich het heiligbeen: 5 aan elkaar gegroeide botten.


Dus het sacrale netwerk is verbonden met het heiligbeen. En de vloeistof uit de grote hersenen loopt naar beneden langs het ruggenmerg en komt bij het laagste deel van het ruggenmerg.

Het claustrum is ook bekend als het heilige claustrum, vanwege deze prachtige olie, deze christos, die daar wordt gemaakt en afgescheiden.

Zie je, het woord ‘secret’, (geheim) komt van ‘secretion’ (afscheiding), want deze afscheiding is een geheim. En het heiligbeen is het heilige deel van het geheim.

Wanneer de afscheiding neer vloeit langs het ruggenmerg en het heiligbeen bereikt,

Dit is de geweldige manier waarop ons lichaam is ontworpen.

En het ruggenmerg is feitelijk gewoon een uitbreiding / uitstrekking van het brein.

Daar vindt ook denk-functie plaats.

En weet je, een andere naam voor het heilige claustrum is ‘santa claus-trum.

Want deze vloeistof die naar beneden loopt naar het sacrale netwerk is een heilige vloeistof. Hier komt het verhaal van Santa Claus vandaan die cadeautjes brengt via de schoorsteen naar beneden.

Het is een verhaal van fysiologie en de Bijbel is een prachtig handboek van fysiologische regeneratie, wedergeboorte.Het volgende gebeurt ten aanzien van deze vloeistof elke maand, wanneer de maan in de teken staat van waar je zon was toen je werd geboren.

Iedere maand wordt er een kiem of zaad geplant in de zonnevlecht ( plexus solaris), dat zich precies boven het sacrale netwerk bevindt, en die kiem is de olie, de christus, geboren in Bethlehem, want de solarplexus ( zonnevlecht ) is ook bekend als Bethlehem, waar het zaad, de Christus, is geboren. En dat zaad, die olie, moet terugkeren naar waar het ooit vandaan kwam, in het midden van de hersenen. Terwijl de olie de langs het ruggenmerg omhoog gaat, neemt de vibratie van de olie, van de christus, toe.

Ten eerste wordt de olie gedifferentieerd in de pijnappelklier en de hypofyse, voordat het via het ruggenmerg afdaalt. En de pijnappelklier is het elektrische deel en de hypofyse is het magnetische deel.

Dus de olie wordt gedifferentieerd en naar beneden gebracht langs het ruggenmerg via de pingala en de Ida zenuwen, dit is ook bekend als de kundalini en de kunde buffa.

Dus de olie komt aan bij het sacrale netwerk en wacht op het ontkiemen van het zaad, dat 1 keer per maand gebeurt., 12 keer per jaar.


Als we in staat zijn om dat zaad te transmuteren en er voor zorgen dat het opstijgt.

Als het opstijgt in het ruggenmerg, bereikt het uiteindelijk het verlengde merg en de “pons Varolli” en het middengedeelte van de hersenen. En het kruist de nervus vagus, die ook bekend is als de nervus pneumogastricus. Deze zenuw loopt van de hersenen, vanaf de pijnappelklier en de hypofyse, en voedt de longen en maag. Het is een netwerk van zenuwen. En dit netwerk van zenuwen wordt de levensboom genoemd.

En weet je, de ouden wisten dat dit zaad dat elke maand wordt geboren in Bethlehem, waar christus werd geboren.

En als men zich zou onthouden van seksuele activiteit tijdens die periode, zouden die olie en dat zaad worden gered en opstijgen en door het hart chakra barsten, door het keelgat chakra ( of strot) en uiteindelijk zou de olie aankomen met een hogere vibratie. Want onderaan heeft de olie een hele laag vibratiegetal, terwijl met de juiste handelwijze: meditatie, ademhaling, goed eten en goed vredelievend gedrag, men in staat is om die christus olie omhoog te krijgen, zodat deze de nervus vagus kruist, bovenaan de wervelkolom, de 33 wervels van de wervelkolom. Want de Christus is gekruisigd op 33-jarige leeftijd.

Wanneer de olie het bovenste gedeelte bereikt, is daar de optische thalamus, een eivormig orgaan, midden in het hoofd.

Wanneer het de nervus pneumogastricus kruist, wordt dat de kruisiging genoemd.

De olie wordt niet gedood en vernietigd, maar wordt duizendmaal vergroot. Dan raakt de olie de thalamus aan en blijft 2,5 dagen lang in een conditie die

‘dood’ genoemd wordt en als dood beschouwd wordt. Dan bereikt het de pijnappelklier na 2,5 dagen en verlicht de optische thalamus en de pijnappelklier.


De optische thalamus was bij de Egyptenaren en Grieken bekend als het licht van de wereld, want ze waren goed op de hoogte van hun fysiologie en anatomie.

En ze wisten dat deze kostbare olie die neerdaalde vanaf het claustrum, van het cerebrum en in de pijnappelklier en hypofyse gedifferentieerd werd en via het ruggenmerg naar beneden vloeide, uiteindelijk weer omhoog ging. En ze wisten dat het verlichte deel van de mensheid in staat was was om deze christus-olie te laten opstijgen, zodat het omhoog ging naar de optische thalamus, wat ervoor zorgde dat het verlicht werd.

Wat er dan gebeurt is dat miljoenen hersencellen die in een slaaptoestand waren, wakker worden.


En weet je, er zijn praktijken en dingen die schadelijk zijn met betrekking tot deze olie, zoals bijvoorbeeld te veel eten, alcohol en sex op het verkeerde tijdstip. Deze praktijken vernietigen het zaad, en dit is bekend als: “eten van de levensboom”.

Want de ouden wisten dat wanneer de olie eenmaal werd uitgeput vanwege buitensporig leven, het vleselijke organisme sterft. De dood is het resultaat van het opmaken van alle olie.


Weet je, de olie die neerdaalt vanuit het cerebrum, is ook wel bekend als het ‘manna dat neerdaalt van de hemel’. Want hemel betekent: omhoog geheven en het hoofd, het schedeldak, de koepel die bovenop het torso staat, waren bekend als ‘de hemelen’.

En het gebied van het hart, het hart-chakra was bekend als de mid-gard, de middeltuin, en het voortplantingsgebied was bekend als Sodom en Gomorra, het gebied van begeerte, van dierlijke begeerte, ook bekend als Egypte, de hel, de wereld enzovoorts.

Dit in tegenstelling tot de hof van Eden en het land vloeiende van melk en honing: dat is boven. In feite produceert de pijnappelklier de honing, een afscheiding die bekend staat als honing, dat DMT bevat. En de hypofyse produceert de melk: dat is de melk en de honing. En het land vloeiende van melk en honing is boven. En het heilige geheim, dat is het geheim van deze olie en hoe je de olie kunt laten opstijgen, zodat men verlicht wordt en open komt voor de hogere mind. Want zoals beneden, zo ook boven.


Dit is een heilig geheim, simpelweg omdat de afscheiding die van het sacrale netwerk komt, een van de meest belangrijke dingen is die we moeten weten voor de fysiologische regeneratie ( wedergeboorte).

Weet je, door het redden van het zaad kan men langer leven, feitelijk leefden de ouden wel duizenden jaren doordat ze het geheim beschermden en bewaarden.

De Egyptenaren bouwden opstijg-kamers/piramiden vanwege dit speciale doel.

En ze onderwezen de wetenschap van het respecteren, onderhouden, bewaren en zorgen voor deze prachtige olie.

En als je de evangeliën goed kent, dan ken je alle schriftgedeelten die daarnaar verwijzen: Ik ben het licht van de wereld, wie Mij volgt zal niet in duisternis wandelen.

Het licht van de wereld is de optische thalamus.

“Houd je oog oprecht, want als je oog kwaadaardig is, zal je hele lichaam duister zijn.” Dat oog is altijd bekend geweest als het derde oog. Feitelijk is dat het geestelijke oog.


Maar wat betreft de mensen die het ontkennen: de meeste kerkgangers zullen dit ontkennen, want in hun denken is Jezus Christus een historisch persoon Die fysiek gaat terugkeren om hen te redden, omdat ze zichzelf niet kunnen redden en een plaatsvervangende, derde-partij redder nodig hebben, terwijl het tegenovergestelde waar is. En hier sprak de zogenoemde apostel Paulus over, toen hij verwees naar het heilige geheim van de Christus binnen in je: de Christus die binnen in je woont.

Want het Koninkrijk van God zit binnen in je en niet buiten.


Feitelijk zijn de woorden van Jezus behoorlijk duidelijk: Kijk niet naar buiten, het Koninkrijk van God zal niet komen met opvallende waarneembaarheid; kijk niet hier en kijk niet daar, want er zullen misleiders zijn die zeggen: hier is de Christus of daar is de Christus. Want het proces speelt zich van binnen af. En tenzij iemand in staat om deze energie te doen oprijzen en uit de lage chakra’s te komen.

De lage chakra’s hebben te maken met sexualiteit, strijd, jaloezie, macht, hebzucht, rijkdom en al die dingen.

En als men voortdurend bezig is die dingen achterna te jagen, en voortdurend aan het eten is van de vrucht van de boom des levens, want, zie je, die prachtige zenuwen, dat mooie pneumo-gasticus systeem, zijn verantwoordelijk voor het terug omhoog brengen van de olie, deze prachtige geestelijke aanwezigheid.

En wij zijn ervoor verantwoordelijk om een kanaal te zijn voor die olie, dat christus-zaad van binnen, zodat het uiteindelijk gekruisigd wordt in het midden van het hoofd.Zie je, het cerebrum, de grote hersenen, zijn uitgehold, en het middenbrein en limbisch systeem bovenop het ruggenmerg is het heilige der heiligen. En het cerebellum, aan de achterkant van het brein, zijn de kleine hersenen. Het cerebrum wordt geassocieerd met het bovenkant van het hoofd, aries ( Ram) en de kleine hersenen met taurus. (Stier) en het linkerbrein, het mannelijke linkerbrein.

Het rechterbrein is het vrouwelijke en verbonden aan het cerebrum, Aries (ram), het goddelijke brein. Want, zie je, we hebben de God-mens, dat is het cerebrum en de Adam-mens is het cerebellum.


Voor de mensen die naar de kerk gaan: dit zal je in de kerk niet horen; dit is esoterische waarheid. De exotherische waarheid ontkent dit en is de laatste paar duizenden jaren bestendigd door zogenaamde christelijke kerken om het ware verhaal van de fysieke wedergeboorte te ontkennen en te verbergen.

In het verleden leefden mensen duizenden jaren lang door deze olie te behoeden, te bewaren en te transmuteren, zodat het de optische thalamus bereikte.

Want wat gebeurt er als de olie de optische thalamus bereikt? Dan wordt nieuw bloed in het lichaam gegenereerd.

Tot die tijd, totdat dit proces is afgerond, hebben we oud, toxisch bloed in ons fysisch organisme.

Om wedergeboren te worden en nieuw bloed te produceren, moet de olie omhoog gebracht worden en de optische thalamus bereiken en healing kan geschieden.


Zoals ik al eerder zei, worden de de miljoenen slapende hersencellen geheractiveerd.

En de hemelen, het cerebrum, wacht op de terugkeer van de verloren zoon.

Want we hebben allemaal deze slapende hersencellen in ons brein, want er is nog niets van die olie teruggekeerd. In de Bijbel is dit bekend als ‘tienden geven’.

Daarom zegt de Bijbel: je moet een tiende deel teruggeven aan de Heer,

De Heer ( Engels LORD) heeft betrekking op het goud. Zo maken we lood tot goud.

Ons ruggenmerg is als een thermometer, en zoals het kwik stijgt door de warmte, zo is het nog meer met verlichting en bewustzijn en kennis.


We zijn in staat om de conditie van deze olie omhoog te brengen en naarmate het omhoog gaat via de ruggenmerg en opstijgt, verhoogt het zijn trilling, in feite wordt het gekruisigd bovenop het ruggenmerg, waar de kruising met de nervus pneumogastricus zich bevindt. Dat betekent geen dood, kruisiging betekent een duizendvoudige vermenigvuldiging.

En zie je, niet alleen is de fysieke wedergeboorte het resultaat, maar ook de geestelijke wedergeboorte en dan kan men de hogere mind en helderziendheid ervaren. Want het medium-zijn vindt plaats in de zonnevlecht ( Solar plexus).

Er zijn vier breinen in het menselijk lichaam: het cerebrum, ook bekend als het God-brein; het cerebellum, dat het mens-brein is; het verlengde merg, dat verantwoordelijk is voor de autonome handelen in het lichaam: ademen en bloedcirculatie; het vierde brein is de zonnevlecht, dat meer verwant is met het dierlijke, instinctieve brein, dat beelden uit de ether, vanuit de lucht ontvangt, net als de dieren: ze reageren instinctief zonder verstand of logica.

Dus je ziet waarom het zo belangrijk is om de olie omhoog te brengen, zodat je weg komt uit de lagere mind. De lagere mind is de zonnevlecht en vervlochten met problemen. De opgang, het omhoog gaan, vindt binnenin plaats.

Men stijgt op naar de hemel, de opgeheven plaats bovenaan, de koepel van het cerebrum. Die twee flappen die uitgehold zijn, de twee hersenhelften van het cerebrum zijn ook bekend als de ‘cherubim’, ( beschermende engelen, die de heiligheid van God bewaken)


In de Bijbel zei God tegen Mozes: je moet de ark van het verbond bouwen met twee bedekkende, overhangende cherubim boven de ark. In de ark moet je het manna en de wet van God, de twee tafelen, neerleggen.

Wel, ik vertel je dat de optische thalamus de ark van het verbond is. En het limbisch systeem, de middenhersenen, de pons Varolli, het verlengde merg, de pijnappelklier, deze samen zijn het heilige der heiligen. Hier moet de goede olie naar terugkeren.

Het geheim der geheimen: het was bekend bij de ouden, het is te vinden in de Bijbel en alle legendarische boeken. Alle personages, ze zijn allemaal in het lichaam.

In het midden van het hoofd bevindt zich de hippocampus, dat is het kleine paard; dat is het witte paard, waarop Jezus rijdt. Er is ook iets dat Ammons hoorns wordt genoemd. Jazeker, Ammons hoorn in het midden van het hoofd!

Ammons hoorn? Zou dat “in Jezus naam, Amon” zijn, dezelfde persoon? Zeker wel!We hebben het claustrum, we hebben het cerebrum, de bedekkende engelen, de cherubim, die bedekking geven, want het cerebrum dekt het cerebellum af, en ook de middenhersenen, en de optische thalamus; en de pijnappelklier en de hypofyse, ook wel bekend als Jozef en Maria, die ervoor verantwoordelijk zijn om de olie via het ruggenmerg naar beneden te laten gaan en zij zijn degenen die wachten op de terugkeer van hun Zoon, Die geboren is in Bethlehem, de zonnevlecht, 1 keer per maand: wanneer de zon staat in het teken waaronder je geboren werd.


Daarom is astrologie zo cruciaal! Zie je, losbandig leven, te veel eten, te veel alcohol drinken: dat is vergif voor de olie, dat doet de olie opdrogen. En als de olie eenmaal is opgedroogd, sterft het menselijk organisme, want het kan niet zonder de olie leven, die vanuit het cerebrum komt, deze prachtige vloeistof, de kristallen jood, die van de opgeheven plaats afkomstig is, de hemel, en naar het heiligbeen neer vloeit, de afscheiding ( secretion) dat het het geheim (secret) is, het heilige geheim van de Christus binnenin.

Ik heb grafische kaarten, die alle lichaamsdelen laten zien, die corresponderen met het Heilige Land. Het Heilige Land bevindt zich binnenin de mensen. Het Heilige Land is het lichaam! De rivier de Jordaan is het ruggenmerg. Weet je, Jezus werd gedoopt toen hij 30 jaar oud was en gekruisigd toen hij 33 jaar oud was. Dat correspondeert met de botten van de wervels. En naarmate we langzamerhand vooruitgang boeken met de olie, krijgen we ook onze graden/rangen.

Zie je, we slagen met hoge eer en rang. De rangen verwijzen naar het ruggenmerg.


Als we in het heiligbeen I sacrum ) blijven, hoe heilig het ook is, zullen we nooit de ladder van Jacob beklimmen naar de plaats die Jacob “Pniël” noemde.

Weet je, in Genesis staat dat hij zijn hoofd op een steen neerlegde; die steen zijn de vijf samengegroeide botten van het heiligbeen, waar het zaad wordt geboren. En als we in staat zijn om te worstelen met de engel, zoals Jacob deed - en zijn naam werd toen veranderd in Israël - dan zijn we in staat God van aangezicht tot aangezicht te zien. Want deed Jacob, toen hij de ladder beklom. Hoe noemde die plaats: Pniël.

Interessant: Pniël klinkt als pineal ( pijnappel). Nou, dat klopt, want Jacob zegt: “want ik heb God van aangezicht tot aangezicht gezien en ik heb het overleefd.”

Dus mensen, sla acht op deze prachtige wetenschap van de fysieke wedergeboorte en de geestelijke wedergeboorte. Verhef de Christus, doe de olie omhoog gaan, stijg binnenin omhoog, want de mensen die zonder dit zoeken naar opstijging ( Hemelvaart) en de opname, zijn misleid en zullen worden misleid.

Dankjewel voor het luisteren.

En Nu?

Ik vond de tekst heel bijzonder en het raakte mij diep. Ik ben er van overtuigd dat het VolZicht pad hierover gaat. Je bent met de VolZicht methode mijn inziens al bezig om voor je Heilige Olie te zorgen, door de juiste voeding te geven, te palmeren, voor jezelf te zorgen. 

Dit verhaal illustreert dat wij mensen hele bijzondere, heilige wezens zijn. En we mogen onszelf als mens ook op die manier verzorgen, behandelen, koesteren. Met liefde, dankbaarheid en overvloed.

Dankjewel voor het lezen!

Fijne dag,

Karin