Regressie-onderzoek op oorzaak van slecht zien.

Regressie Aldous Huxley


Regressie therapie heeft mij geholpen om spanningen op te heffen bij mijn ogen, waardoor ik beter ben gaan zien. Mijn naam is Maarten, ik ben 50 jaar en ruim de helft daarvan ben ik bekend met de Batesmethode. Ik leerde die oorspronkelijk uit het boek van Aldous Huxley 'The art of seeing', dat ik in mijn studietijd (politieke wetenschappen en filosofie in Amsterdam) gretig las.


Via hem kwam ik ook in contact met de opvattingen van dr. William Bates. Ik had een oogprobleem dat regulier niet makkelijk te verhelpen was: mijn linkeroog werd steeds bijziender, het rechter bleef nul tot -0,5. Brillen konden dit relatief grote verschil in oogsterkte niet compenseren, ik moest links een zwakker glas hebben - waar ik achteraf heel dankbaar voor ben. Door geleidelijk steeds meer te oefenen, heb ik mijn zicht links kunnen terugbrengen van -4 naar -2. Hierdoor kon ik met contactlenzen mijn linkeroog, dat 'afdwaalde', meer laten sporen met mijn rechteroog. Ik heb inmiddels nog één lens die ik gebruik als ik autorijd (maar die gebruik ik niet altijd) en voor het lezen heb ik nog wel een (zwakke) bril nodig. Ik had ook last van astigmatisme, maar dit is geleidelijk volledig verdwenen.


In de loop der tijd heb ik steeds sterker het gevoel gehad, dat mijn zogenaamd zwakke linkeroog in werkelijkheid een grote, maar ongebruikte kracht had; het was als het ware het innerlijke oog. Het oog dat weigerde mee te doen met de stress van de buitenwereld, en die altijd uit de weg was gegaan. Ik had het letterlijk links laten liggen.

Aha-Erlebnis

De oefeningen van Bates hielpen mij wel, die kracht aan te boren. Maar het duurde nog jaren, ongeveer twintig - en in de tussentijd zat ik ook veel met mijn neus in de boeken - voor mijn ‘innerlijke’ linkeroog zich weer aan mij toevertrouwde en ik er zomaar ineens scherp mee kon zien. Afhankelijk van de situatie, de lichtval - maar nog meer, van mijn besluit het oog niet langer als een instrument te gebruiken, maar het gewoon te geven wat het nodig had - onder meer aandacht en tijd. Opvallend was, dat op het moment van dit ‘Aha-Erlebnis’ ook meteen mijn nek en schouders werden rechtgetrokken, en mijn ademhaling beter werd, alsof ik ontwaakte uit een roes. Dit was blijkbaar het echte zien! Vanaf dat moment wist ik, dat er ook wat het zien betreft - het verschil tussen zien en kijken dat Huxley zo mooi verbeeldde, werd nu heel werkelijk! - er een binnen- en een buitenkant was, en ik nam me voor, die allebei in mijn ogen te laten spreken.

Herbeleving van de oorzaak

Aan dit mooie moment was wel iets bijzonders voorafgegaan. Ik was inmiddels docent aan een middelbare school waar ik zag, hoe reguliere ‘etiketten’ de plank kunnen misslaan als het om gaat om zogenaamd afwijkend (leerling)gedrag. In die tijd kwam ik ook in aanraking met de regressie therapie - regressie is zoiets als opnieuw beleven - van Hans ten Dam. Ik werd door iemand gevraagd een sessie te ondergaan. Direct al kwam ik terecht in een mij onbekende situatie. Ik zag mezelf terug als piraat op eens schip; ik beroofde de kapitein van zijn kostbaarheden in zijn kajuit, en werd daarvoor gestraft met het uitdrijven van een oog (het linker) en een kielhalen, dat ik niet overleefde. Door de therapeut kon de nawerking hiervan op wonderbaarlijke wijze geheeld worden. Ook zover de schade was ingeëtst in mijn linkeroog. Iets van die ervaring, was, hoe vreemd het ook mag zijn, blijkbaar bij me gebleven, maar dat kon ik nu laten gaan; en nu kon ook de oorspronkelijke kracht van mijn oog weer terugkomen. 


Sindsdien heeft de regressie therapie me niet meer losgelaten en ben ik overtuigd van de mogelijkheden ervan, ook voor natuurlijk zien: door terug te gaan naar de oorzaak van het slechte zien, waarvoor een goede reden kan zijn! - worden lang vergeten situaties opnieuw beleefd en losgelaten. Dat vereist moed en vertrouwen van zowel cliënt als therapeut. Het resultaat kan dan wel zijn, dat je het probleem volledig kunt loslaten en de sporen volledig uit je lichaam kunt laten gaan. Wat vast zat gaat weer stromen.

Regressie-onderzoek natuurlijk zien

Toen, ondanks drukte in het onderwijs, mijn afstuderen als regressietherapeut in beeld kwam, wist ik vrij snel, dat natuurlijk zien mijn onderwerp was. En zo doe ik doe dus nu onderzoek naar de oorzaak van slecht zicht met regressietechnieken. De resultaten tot nu toe geven me hoop, dat ik hier mogelijk iets voor mensen kan betekenen. Wel loop ik er tegen aan, dat proefcliënten soms direct na de sessie, als er duidelijk sprake is van een (beperkte) gezichtsverbetering - dit weer gedeeltelijk tenietdoen door na de sessie hun (oude) bril weer op te zetten en het verkeer in te gaan, of op een andere manier te gaan deelnemen aan ‘de stressmaatschappij.’ Eigenlijk dus door de oude verkeerde zichtgewoontes weer op te nemen.


Mede daarom hoop ik, nu een paar sessies te kunnen doen met proefcliënten, die enige ervaring hebben met de Batesmethode, niet te bang zijn, om hun zichtprobleem onder ogen te zien, en er dus ook via natuurlijk zien verder aan te werken. Als regressie therapie werkelijk iets kan betekenen voor natuurlijk (beter) zien, dan zou dat een mooie uitkomst van mijn onderzoek zijn!

Koninklijke weg

Zoals een goed therapeut betaamt, sta ik met beide benen stevig op de grond: hoewel ik regressietherapie een koninklijke weg vind ten opzichte van reguliere psychotherapie - in de praktijk ga je overigens vaker terug naar je jeugd, dan naar zogenaamd vorige levens, en daar hoef je zeker niet in te geloven! - moet je in dit vak niet voor Jezus willen spelen en mensen wijsmaken dat ze zomaar even van hun problemen af zijn. Wel kun je in veel gevallen een belangrijke aanzet geven, om mensen die elders vastlopen, weer perspectief te bieden zodat ze het weer zien zitten! Helemaal goed is natuurlijk, je veranderde kijk op de wereld na een regressie sessie, te ondersteunen met natuurlijk zien-gewoontes, zoals ik ook nu nog steeds doe. Want zolang goede zichtgewoontes onder druk staan door snel presteren, blijft de voorzetting van het werk van Bates enorm belangrijk.

E-book

Download mijn gratis e-book 7 tips om goed te gaan zien en leer ik je de stappen die je direct kunt gaan zetten. Om op een natuurlijke wijze goed te gaan zien met je eigen ogen.

Klik hier om het e-book te downloaden