Macula: Het verband tussen jouw ogen en jouw gezondheid

Macula; als de huisarts je vertelt dat dat de reden is van je oogproblemen dan zul je waarschijnlijk eerst moeten bijkomen van de schrik. Het is dan ook een serieuze ziekte die tot ernstige slechtziendheid kan leiden. Maar dat is nog niet alles. Nieuwe onderzoeken hebben het verband aangetoond tussen macula en andere gezondheidsproblemen. Zo hebben mensen met macula veel meer risico op levensbedreigende hartafwijkingen, gehoorproblemen en zelfs Alzheimer. macula zit dus niet alleen maar in je ogen!


In de medische wereld wordt steeds vaker aangetoond dat er direct verband is tussen de gezondheid van je ogen en je algehele gezondheid. Oogartsen kunnen je aan de hand van een uitgebreid onderzoek van je ogen ook veel vertellen over de gezondheid van je lichaam. De effecten van een aantal ziektes, zoals bijvoorbeeld diabetes, kunnen aan het licht gebracht worden door middel van zo’n oogonderzoek.


 

Macula en het verband met je hart


Er zijn diverse medische onderzoeken die aantonen dat mensen met MD (macula) meer kans hebben op een hartaanval of andere hartproblemen. Hieronder volgen een paar voorbeelden:


 


  • Een onderzoek in de Verenigde Staten door Medicare bracht aan het licht dat mensen met macula ongeveer 20% meer kans hebben op een hartaanval.  • In Australië toonde de “Blue Mountain Eye Study” aan dat ouderdoms macula de kans op coronaire hartziekten of een aanval aanzienlijk vergroot.


  • Eveneens in de Verenigde Staten is er een “Cardiovascular Health Study” gedaan. Hieraan namen zowel blanke Amerikanen als Afrikaanse Amerikanen deel. In de zeven jaar dat de studie duurde ontwikkelden de personen met MD 50% meer coronaire hartziekten dan de personen zonder macula.


 

Misschien dat mensen met macula zo erg schrikken dat ze van de schok hartklachten krijgen? Dat lijkt misschien onwaarschijnlijk, maar het zet toch te denken.......


 

Het verband tussen macula en je oren en hersenen


Ook hier zijn een paar schokkende resultaten van diverse onderzoeken:


 

  • Onderzoekers aan de Universiteit van Melbourne menen dat ouderen met een lage score voor cognitieve functietests, inclusief denken, leren en geheugen, twee keer zoveel kans hebben om een beginnende macula te ontwikkelen.
  • Volgens hetzelfde onderzoek hebben personen met macula 50% meer kans op het ontwikkelen van een bepaalde mate van gehoorverlies. Daarbij was de mate van gehoorverlies het grootst bij mensen met droge macula.


 

Het lichaam als één geheel


De exacte reden voor deze vebanden is niet helemaal duidelijk. Maar hieruit blijk maar weer eens hoe weinig we eigenlijk weten. Ook komt volgens mij weer naar voren dat het lichaam één geheel is, een systeem met vele onderdelen die met elkaar samenwerken en elkaar beïnvloeden. Als er ergens een blokkade, een ziekte is, heeft dat ook effect op andere onderdelen van het lichaam, omdat alles in verbinding staat met elkaar. Wat uit de onderzoeken in ieder geval duidelijk naar voren komt is dat je ogen boekdelen spreken voor wat betreft de algehele gezondheid van je lichaam en andersom dat de algehele gezondheid van je lichaam de gezondheid van je ogen beïnvloed.


Je gezichtsorgaan gebruikt ongeveer 1/3 van alle zuurstof die je inademt en ongeveer een kwart van alle voedingsmiddelen die je opneemt. Als je ogen langere perioden niet voldoende zuurstoftoevoer en voedingsstoffen krijgen dan gaat dat ten koste van de gezondheid van je gezichtsorgaan en macula of andere oogafwijkingen tot gevolg hebben. Gebruik deze informatie daarom tot je voordeel.


Wat kun je doen als macula bij jou geconstateerd is?

Download mijn gratis e-book 7 tips om goed te gaan zien en leer ik je de stappen die je direct kunt gaan zetten. Om op een natuurlijke wijze goed te gaan zien met je eigen ogen.

Klik hier om het e-book te downloadenArtikelen in macula