Myopie(bijziendheid) en andere refractie-afwijkingen hebben veelal hun oorzaak in een verkeerde manier van kijken en waardoor er te hoge spanning van de oogspieren ontstaat. In de medische wereld worden oogproblemen veelal beschouwd als een fysiek en onomkeerbaar probleem. Maar wat als de oorzaak veel meer op het psychische vlak ligt en het wél omkeerbaar is? Het is dan op zijn minst interessant om het eens van de psychische kant te bekijken.


In ons taalgebruik noemen we onze ogen vaak de vensters of spiegel van onze ziel. Ook zijn er talloze uitdrukkingen waarin het zicht en onze ogen voorkomen: “Iets van een andere kant bekijken” of “ik heb een andere visie dan jij” of “iets op een bepaalde manier zien” en “je kijk op de wereld”. Zo zijn er nog veel meer en meestal heeft zien te maken met begrip of inzicht. Je ogen staan in verband met je ziel zoals je hart in verband staat met de liefde. Wezenlijke onderdelen dus van wie we zijn, wat we zijn en hoe we zijn.

De oculaire spieren

De spieren rond de ogen worden oculaire spieren genoemd en rond elke oogbal zijn er zes. Met de oculaire spieren kun je je oogbal in verschillende richtingen bewegen en ze hebben ook een functie bij het focussen. Door het aanspannen van de spieren worden de oogballen langer of korter, afhankelijk van waar we naar kijken, en verassend genoeg ook afhankelijk van je gedachten en emoties.

 Dat je gezichtsvermogen ook afhankelijk is van je emoties blijkt wel uit het feit dat elk type oogprobleem lijkt overeen te komen met specifieke persoonlijkheidstypes. Mensen met myopie, presbyopie, astigmatisme of strabisme hebben vaak een bepaalde levenshouding en karaktertrek gemeen met mensen met dezelfde afwijking.De psychische benadering van oogafwijkingen

Rond de oogbal lopen twee spieren die als een riem om het oog zitten. Door aan te spannen, persen ze de oogbal als het ware in elkaar. Als dit (chronisch) met overdreven mate plaatsvindt, heeft dat myopie (verziendheid) tot gevolg. Als we deze situatie eens bekijken vanuit psychische invalshoek dan zie we dat mensen met myopie vaak een onveilig gevoel ervaren; een gevoel van onrust en bedreiging. Mensen met myopie zijn vaak bang om zichzelf te zijn. Let wel, dit kunnen hele onbewuste processen zijn, die je in je bewustzijn helemaal niet zo direct hoeft te ervaren zoals hier beschreven.

 Op deze manier kan elke oogafwijking benaderd worden. Bij verziendheid (presbyopie) zijn de vier spieren die de oogbal in de oogzak trekken waardoor de oogbal korter wordt, overspannen. Mensen met verziendheid voelen vaak woede, schuldgevoel of een minderwaardigheidscomplex.


Bij oneven spanning op de verschillende spieren worden de ogen astigmatisch of strabistisch. Hier ervaart men vaak een verloren gevoel, onzekerheid en een gebrek aan besluitvaardigheid.Stress

Dat stress verantwoordelijk is voor veel ellende is een bekend dogma, maar daardoor niet minder waar! Het brengt je lichamelijk en geestelijk uit balans. We spreken hier dan wel over een overmaat aan stress, want stress is ook goed; het is een oeroud en natuurlijk verschijnsel dat ervoor zorgt dat we op de juiste manier kunnen handelen in situaties van crisis of gevaar. Heb je echter chronische stress dan wordt dat door je lichaam onbewust verwerkt of ‘opgeslagen’. Het maakt eigenlijk niet uit hoe je de reactie van je lichaam hierop noemt, meestal is het zo dat de één buikpijn krijgt, de ander hoofdpijn en weer iemand anders oogproblemen. Iedereen heeft zo een zwakke plek die opspeelt als er te veel stress is. Dit uit zich in te hoge spanning in bepaalde spieren en meestal is het zo dat de plaats waar we die spanning voelen te maken heeft met de reden achter die spanning.

 Myopie begint vaak in een periode van stress en crisis waardoor we op dat moment niet meer goed kunnen focussen; letterlijk en figuurlijk. De spanningen in ons bewustzijn komen overeen met de spanning in onze oogspieren en dat houdt een bepaalde conditie van ‘zijn’ in stand. Blijft deze situatie lang voortduren of is de spanning heel erg hoog, dan kan het zijn dat de ogen als het ware in deze stand blijven hangen. Op deze manier ontstaat een vicieuze cirkel waar het heel erg moeilijk is om uit te komen met de gangbare medische benadering. Door het dragen van een bril is het juist zo dat de ogen nog meer in die overspannen stand ‘bevriezen’ waardoor het zicht nog verder achteruit gaat. Vandaar waarschijnlijk dat myopie (en andere refractie-afwijkingen) als onomkeerbaar wordt beschouwd.Myopie psychisch benaderen

Het goede nieuws is dat men de persoonlijkheid die de myopie veroorzaakt heeft, zelf gevormd heeft. Dat betekent dat men ook in staat kan zijn de oogspieren weer te laten ontspannen door bepaalde gewoonten in die persoonlijkheid te vervangen. Door anders te leren reageren op crisissituaties in het bijzonder en het leven in het algemeen.


Er zal gewerkt moeten worden aan de ontspanning van de oogspieren en bepaalde oogoefeningen. Maar het is essentieel refractie-afwijkingen en dus ook myopie te benaderen vanuit psychisch vlak en daarmee het hele karakter te bekijken. Door welke emotionele reacties is die te hoge spierspanning ontstaan? Hoe kun je anders reageren op bepaalde situaties, wat is het dat je niet (scherp) wil zien?


Met de antwoorden op deze vragen kan op deze manier uiteindelijk de juiste spierspanning weer bereikt worden waardoor de ogen de originele vorm weer terugkrijgen en de myopie verholpen wordt.


Zeven tips om goed te gaan zien

Download mijn gratis e-book 7 tips om goed te gaan zien en leer ik je de stappen die je direct kunt gaan zetten. Om op een natuurlijke wijze goed te gaan zien met je eigen ogen.

Klik hier om het e-book te downloaden


Artikelen in Heeft myopie een psychische oorzaak?