Het zelfgenezend vermogen

het zelf genezend vermogenOp Radio 5 hoorde ik een interview met de arts Henk Fransen over het verband tussen lichaam, geest en ziel. Zijn benadering van de geneeskunde sluit aan bij de Bates-methode. Dat er nu in de reguliere geneeskunde minder kritisch nagedacht wordt over zogenaamde alternatieve geneeswijzen stemt positief.

Gezond verstand

Uit een artikel in het Duitse weekblad Der Spiegel (no. 33, 2011) weet ik dat er zich in dat land een groep van enkele honderden artsen heeft gevormd, die kritisch staan tegenover de volgens hen te ver doorgevoerde geneeskunde. Wat ik me herinner van het artikel is, dat het helemaal niet gaat om zogenaamde geiten-wollen-zwevers met een onbetrouwbare blik, maar om mensen met een gezond verstand, die de klassieke geneeskunde niet afwijzen.

Regressietherapie

Er is mij gevraagd om iets te melden over een sessie regressietherapie die ik heb gevolgd. Wat ik erover kan zeggen is dat het zou kunnen dat de therapie bepaalde psychische knelpunten aanwijst en dat het daarom nuttig kan zijn voor allerlei min of meer traumatische gebeurtenissen. In hoeverre datgene wat je onder een lichte hypnose vertelt, informatie geeft over een vorig leven, doet er niet zoveel toe, zo begreep ik, als het maar werkt. Kortom: als iemand niet in reïncarnatie gelooft, hoeft dat geen beletsel te zijn om de therapie te volgen. 

De bril nader bezien

Van een andere regressietherapeut, Pieter Wieringa, is een boek verschenen met de titel De bril nader bezien. Ik ben het boek aan het lezen en vind het tot nu toe zeer interessant, een aanrader. Zo heeft de schrijver het over het beginnende besef van de tijd/ruimtelijke wereld bij een kind, waardoor een verkeerde spanning kan ontstaan. Verder worden we als het ware misleid, zo schrijft Wieringa, door de influistering van een 'brilslang'. De schrijver maakt hier een woordspeling op het verhaal uit Genesis.

Wandelen

Een andere therapie, die zeer eenvoudig en effectief is, is wandelen; het maken van lange wandelingen is goed voor lichaam en geest. De zeventiende-eeuwse filosoof Blaise Pascal heeft geschreven (ik vertaal het niet om geen afbreuk te doen aan de betekenis): 'Notre nature est dans le mouvement'. Als uw Frans niet zo goed is, komt er nu een vergelijkbare uitdrukking in het Engels van Ralph Waldo Emerson: 'There is no truth but in transit'.

Hollandse religie

Genoemde arts Henk Fransen was te horen in een programma over een oosterse godsdienst: (als ik het me goed herinner) het hindoeïsme. Mensen in de westerse landen hebben vanaf de jaren 60 van de vorige eeuw hun heil vaak gezocht in oosterse godsdiensten. Op zich is dat niet verkeerd, maar men denkt altijd dat de beginselen uit Staphorst rechtstreeks uit de Hollandse klei komen of uit de Hollandse lucht kwamen vallen. Maar het bekende handboek van zowel orthodox protestanten als rooms-katholieken is een boek uit het Midden-Oosten van duizenden jaren oud. Zo kan je in het oudtestamentische boek Spreuken wijsheden vinden, waar de Baghavad Gita nog een puntje aan kan zuigen.


Tegenwoordig moet een rooms-katholieke geestelijke enorm op zijn qui-vive zijn als hij zich hier in Amsterdam in het openbaar begeeft. Zo hoorde ik dat een priester op straat van een tegemoetkomende man naar het hoofd geslingerd kreeg: 'Viezerik!' De priester reageerde door terug te roepen: 'Kijk naar je eige!'

The invisible sun

Tot slot kunt u een bekend nummer met bijpassende psychedelische beelden horen en zien.Ik hoop dat het bijdraagt aan een beter gezichtsvermogen.


Wij waarderen het zeer als je hieronder een reactie achter laat op Aernout's bijdrage. Hij heeft helaas aangegeven dat dit zijn laatste keer is, maar stiekem hoop ik dat hij nog wel eens zal schrijven.


Klik hier voor meer informatie over Aernout


E-book

Download mijn gratis e-book 7 tips om goed te gaan zien en leer ik je de stappen die je direct kunt gaan zetten. Om op een natuurlijke wijze goed te gaan zien met je eigen ogen.

Klik hier om het e-book te downloaden