Dr. bates, een andere visie van een oogarts

dr. BatesDr. Bates bekeek ogen anders dan opticiens en veel oogartsen oogproblemen bekijken, namelijk alleen vanuit de vervorming van de oogbol. Zo is bij bijziendheid de oogbol te lang, bij verziendheid is de oogbol te kort. Zij heffen het probleem op door er een bril of lenzen voor te plaatsen of met behulp van laseren de vervorming te veranderen. Hiermee wordt het probleem niet opgelost, sterker nog, nadat iemand start met het dragen van een bril gaan ogen vaak nog meer achteruit.

Bates methode

In 1920 publiceerde de Amerikaanse oogarts dr. William Bates het boek Perfect sight without glasses en zo ontstond de Bates methode. In dit boek beschrijft de New Yorkse oogchirurg en professor oogheelkunde hoe het gezichtsvermogen op natuurlijke wijze kan verbeteren. Aanvankelijk stuurde dr. Bates mensen met oogproblemen gewoon naar huis met een bril, maar het bevreemdde hem dat de meesten na een jaar weer terugkwamen omdat ze nog slechter waren gaan zien. Zijn conclusie was dat een bril niet deed wat je van een geneeskundig hulpmiddel mag verwachten, namelijk dat hij de ogen geneest. Sterker nog, een bril leek het probleem zelfs te verergeren.


Op een dag merkte dr. Bates dat hij zelf beter zag nadat hij zijn vermoeide ogen even had laten rusten door zijn handpalmen over zijn ogen te leggen. Hij onderzocht kinderen die goed zagen en kinderen die niet goed zagen en bemerkte dat de kinderen die goed zagen speelser en losser waren dan de kinderen die niet goed zagen. Hij ontdekte dat ogen die goed zien heel beweeglijk zijn, ze kijken van dichtbij naar ver weg. Mensen die goed kunnen zien gebruiken bij het kijken altijd hun nek, het hoofd draait mee en volgt de blik. Ogen zien het best als ze voortdurend bewegen. Als ogen maar een fractie van een seconde stil zijn, treedt er spanning op.

Download mijn gratis e-book 7 tips om goed te gaan zien en leer ik je de stappen die je direct kunt gaan zetten. Om op een natuurlijke wijze goed te gaan zien met je eigen ogen.

Klik hier om het e-book te downloaden